New video coming out soon! Shakila Ayeneye Donya

NEW VIDEO COMING OUT SOON

Artist: Shakila 
www.Shakila.com 
Title: Ayeneye Donya 
Melody Shahin Rashidi 
Arrangement: Art Tawanghar 
Produced by: Majorhitrecords Inc. 
Mastering  Engineer: Ali Ramy 
Executive Producer: Taraneh Enterprises Inc. 
4D Visualizer designed and created by Shahin Rashidi 

شکیلا آینه دنیا 
نه تو مانی و نه اندوه و نه هیچیک از مردم این آبادی 
به حباب نگران لب یک رود قسم 
و به کوتاهی آن لطحظه شادی که گذشت 
عصه هم خواهد رفت 
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند 
لحظه ها عریانند 
به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز 
تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است 
تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید 
و اگر بعض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد 
گنجه دیروزت، پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف 
بسته های فردا، همه ای کاش ای کاش 
ظرف این لحظه ولیکن خالی است 
ساحت سینه، پذیرای چه کس خواهد بود 
غم که از راه رسید، در سینه بر او باز مکن 
تا خدا، یک رگ گردن باقی است 
تا خدا مانده، به غم وعده این خانه مده 
نشر آینه دنیا: سهراب سپهری 

Copyright (c) 2015 Shakila Enterprises BMI


 

3 comments