ممنوع، آهنگ جدید شکیلا هم اکنون در سراسر جهان, shakila New Release Mamnooa, خوانندگى يك زن، ابتدايى ترين نياز بشرى مثل نفس كشيدن در قرن ٢١ است 

خوانندگى يك زن، ابتدايى ترين نياز بشرى, مثل نفس كشيدن در قرن ٢١ است

ممنوع يك ترانه نيست، كه سرگذشت غم آلوده دختركان سرزمينى است كه اندامهايشان به روشنايى آفتاب،گيسوانشان به نوازش مخمل گونه بادو فريادشان به گوشهاى مردمان جهان حرام است.
ممنوع" منم در سرزمين مادرى ام به جرمى غريب تر از خود غربت. "ممنوع" همه ماييم كه در دنيايى
از نابرابرى هاى بيشمار، بى حق شنيده شدن به جهان چشم گشوده ايم
ما دير زمانيست كه"ممنوع" را بى نفس زيسته ايم.
اين ترانه را با دلى كه سالهاست از اين همه بى عدالتى شكسته خوانده ام، شايد مرهمى باشد براى
شكستگى هاى حنجره هاى بغض گرفته اى كه صداى آوازشان هرگز به گوش هاى بكر جهان نرسيده است، و چه حيف از اين همه صداى در قفس!
اين ترانه برگى از زن بودن در فصل بى انتهايى از كتاب تاريخ غم انگيز يك سرزمين است. و من با اين ترانه ساده مانند هميشه، گفته ام: من يه زنم كه مى خواد بخونه

Shakila Mamnooa Words: Alireza Hosseini
Arrangement: Art Tawanghar
Mastered by: Ali Ramy
Produced by: Majorhitrecords Inc.

ممنوع 
من 
یه زنم که میخواد بخونه ... 
حالِ من 
مثِ حال یه پرندهست 
که تو زندونه ... 
تا به کی 
غیرِ مُجاز میمونه 
این صدام 
که حَرام شد از 
جَبرِ زمونه ... 
ای خدا 
این سِتم 
ظُلمه در حَقم ... 
دنیا !! 
چرا صِدام تو وطنم قَدغنه ؟!... 
پس کِی 
نوبتِ خوندن منم تو وطنه ؟!... 
آواز 
لالایی مادرمِه ... حقِ منه ... 
ممنوع 
شده صدام مثِ خودم مثِ تنم ... 
زنجیر 
بسته به ذهن وَصله به روح به بدنم ... 
حسرت 
شد به دلم خوندنِ من تو وطنم ... 
از این قفس 
کمک کن 
که پر بزنم ... 

تا به کی 
غیرِ مُجاز میمونه 
این صدام 
که حَرام شد از 
جَبرِ زمونه ... 
من زنم 
این سِتم 
ظُلمه در حَقم ... 
دنیا !! 
چرا صِدام تو وطنم قَدغنه ؟!... 
پس کی 
نوبتِ خوندن منم تو وطنه ؟!... 
آواز 
لالایی مادرمِه ... حقِ منه ... 
ممنوع 
شده صدام مثِ خودم مثِ تنم ... 
زنجیر 
بسته به ذهن وَصله به روح به بدنم ... 
حسرت 
شد به دلم خوندنِ من تو وطنم ... 
از این قفس 
کمک کن 
که پر بزنم ... 
من 
یه زنم که میخواد بخونه ... 
حالِ من 
مثِ حال یه پرندهست 
که تو زندونه ...

DOWNLOAD VIDEO 320P 16MB

DOWNLOAD VIDEO. 720P 50MB

 

12 comments