ممنوع، آهنگ جدید شکیلا هم اکنون در سراسر جهان, shakila New Release Mamnooa, خوانندگى يك زن، ابتدايى ترين نياز بشرى مثل نفس كشيدن در قرن ٢١ است 

خوانندگى يك زن، ابتدايى ترين نياز بشرى, مثل نفس كشيدن در قرن ٢١ است

ممنوع يك ترانه نيست، كه سرگذشت غم آلوده دختركان سرزمينى است كه اندامهايشان به روشنايى آفتاب،گيسوانشان به نوازش مخمل گونه بادو فريادشان به گوشهاى مردمان جهان حرام است.
ممنوع" منم در سرزمين مادرى ام به جرمى غريب تر از خود غربت. "ممنوع" همه ماييم كه در دنيايى
از نابرابرى هاى بيشمار، بى حق شنيده شدن به جهان چشم گشوده ايم
ما دير زمانيست كه"ممنوع" را بى نفس زيسته ايم.
اين ترانه را با دلى كه سالهاست از اين همه بى عدالتى شكسته خوانده ام، شايد مرهمى باشد براى
شكستگى هاى حنجره هاى بغض گرفته اى كه صداى آوازشان هرگز به گوش هاى بكر جهان نرسيده است، و چه حيف از اين همه صداى در قفس!
اين ترانه برگى از زن بودن در فصل بى انتهايى از كتاب تاريخ غم انگيز يك سرزمين است. و من با اين ترانه ساده مانند هميشه، گفته ام: من يه زنم كه مى خواد بخونه

Shakila Mamnooa Words: Alireza Hosseini
Arrangement: Art Tawanghar
Mastered by: Ali Ramy
Produced by: Majorhitrecords Inc.

ممنوع 
من 
یه زنم که میخواد بخونه ... 
حالِ من 
مثِ حال یه پرندهست 
که تو زندونه ... 
تا به کی 
غیرِ مُجاز میمونه 
این صدام 
که حَرام شد از 
جَبرِ زمونه ... 
ای خدا 
این سِتم 
ظُلمه در حَقم ... 
دنیا !! 
چرا صِدام تو وطنم قَدغنه ؟!... 
پس کِی 
نوبتِ خوندن منم تو وطنه ؟!... 
آواز 
لالایی مادرمِه ... حقِ منه ... 
ممنوع 
شده صدام مثِ خودم مثِ تنم ... 
زنجیر 
بسته به ذهن وَصله به روح به بدنم ... 
حسرت 
شد به دلم خوندنِ من تو وطنم ... 
از این قفس 
کمک کن 
که پر بزنم ... 

تا به کی 
غیرِ مُجاز میمونه 
این صدام 
که حَرام شد از 
جَبرِ زمونه ... 
من زنم 
این سِتم 
ظُلمه در حَقم ... 
دنیا !! 
چرا صِدام تو وطنم قَدغنه ؟!... 
پس کی 
نوبتِ خوندن منم تو وطنه ؟!... 
آواز 
لالایی مادرمِه ... حقِ منه ... 
ممنوع 
شده صدام مثِ خودم مثِ تنم ... 
زنجیر 
بسته به ذهن وَصله به روح به بدنم ... 
حسرت 
شد به دلم خوندنِ من تو وطنم ... 
از این قفس 
کمک کن 
که پر بزنم ... 
من 
یه زنم که میخواد بخونه ... 
حالِ من 
مثِ حال یه پرندهست 
که تو زندونه ...

DOWNLOAD VIDEO 320P 16MB

DOWNLOAD VIDEO. 720P 50MB

 

10 comments

 • colgateporsche
  colgateporsche Detroid
  I always wanted to prove to my family that I can be a good student and thanks to this site https://domyhomeworkfor.me/ that will do any written work, I was able to prove that I am right and can earn respect from my family.

  I always wanted to prove to my family that I can be a good student and thanks to this site https://domyhomeworkfor.me/ that will do any written work, I was able to prove that I am right and can earn respect from my family.

 • Jane
  Jane Luxembourg
  Great site. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. https://bit.ly/3EfZeXx

  Great site. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. https://bit.ly/3EfZeXx

 • Jane
  Jane Luxembourg
  Great site. Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. https://www.tophairgrowth.com/

  Great site. Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. https://www.tophairgrowth.com/

 • Jane
  Jane Delhi
  I really love to read such a nice article. Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. https://tinyurl.com/top5pills

  I really love to read such a nice article. Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. https://tinyurl.com/top5pills

 • Do Exams For Me
  Do Exams For Me United States
  Thanks for sharing the post .If you are going through a hard time by the weight of your tests and are frightened about failing them, you may use our do exams for me service. For more info: https://doexamsforme.com/

  Thanks for sharing the post .If you are going through a hard time by the weight of your tests and are frightened about failing them, you may use our do exams for me service.
  For more info: https://doexamsforme.com/

 • Mike
  Mike Luxembourg
  Great site. Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. https://www.top5autoresponders.com/

  Great site. Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. https://www.top5autoresponders.com/

 • lovipoe
  lovipoe USA
  It's so easy to blow off what is arguably one of the most important parts of a custom computer build - selecting the best PC case for your new rig. [url=https://newcomputerpark.com/]www.newcomputerpark.com.[/url] But before you can decide on what type of computer case to buy, there are a few key things you need to keep in mind first.

  It's so easy to blow off what is arguably one of the most important parts of a custom computer build - selecting the best PC case for your new rig. www.newcomputerpark.com. But before you can decide on what type of computer case to buy, there are a few key things you need to keep in mind first.

Add comment