واکنش شکیلا به سیل ایران, آهنگ جدید شکیلا برای سیل زدگان

هم اکنون بشنوید آهنگ جدید#شکیلا بنام «چه خواهد شد» را که بصورت اختصاصی از سایت ، اپ #رایوجوان در دسترس شماست، لذت ببرید و نظرتون رو در کامنت به اشتراک بگذارید

Music: Babak Radmanesh 
Lyrics: Babak Radmanesh 
Arrangement: Art Tawanghar 
Produced By: Majorhitrecords Inc 

Exclusively licensed to Radio Javan by the artist.

LISTEN ON RADIOJAVAN

خدایا بیش از این نقصان بر این دنیا چه خواهد شد 
خرابی ها اگر ماند همی برجا چه خواهد شد 
خرابی ها اگر ماند همی برجا چه خواهد شد 
خرابی ها اگر ماند همی برجا چه خواهد شد 

قدح ساقی بگردانید و اما کس ننوشیدش
عدرکعسن به کار آمد ونابنها چه خواهد شد
خرابی ها اگر ماند همی برجا چه خواهد شد 
خدایا واژه رحمت ز دلها رخت بر بسته
خدایا واژه رحمت ز دلها رخت بر بسته
از این پس گر فداکاری نگیرد پا چه خواهد شد
خرابی ها اگر ماند همی برجا چه خواهد شد 
میان نامیدی ها به خود هر روز این گویم
میان نامیدی ها به خود هر روز این گویم
گذشت امروز هم یارب ولی فردا چه خواهد شد
به طور مستمر یارب به دست قاضی ظالم
بگردد حق مظلومان اگر حاشا چه خواهد شد
خرابی ها اگر ماند همی برجا چه خواهد شد
چه خواهد شد چه خواهد شد

1 comment